Χριστίνα Μπίρμπα

Καθηγήτρια Γερμανικών

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης του ίδιου τμήματος στον τομέα της Γλωσσολογίας. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του ΕΚΠΑ, καθώς και σε σεμινάρια γερμανικών εκδοτικών οίκων με στόχο την ενημέρωση σχετικά με την διδασκαλία βιβλίων και την διαμόρφωση του μαθήματος για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας.

Η Χριστίνα έχει δεκαετή εμπειρία, διδάσκοντας όλα τα επίπεδα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και σε μαθητές από τις μικρότερες τάξεις του δημοτικού έως μαθητές λυκείου, φοιτητές και ενήλικες.

Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά και της αρέσει η  χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων τεχνολογικών μέσων, τόσο στη ζωή της όσο και στο μάθημα. 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?