Κύρια Χαρακτηριστικά της Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ποιότητας του Κέντρου ΠΡΟΤΥΠΟ - ΕΛΕΝΗ ΦΑΛΙΔΑ είναι να:

παρέχει άριστη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην Ηλιούπολη.

  θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τη μόρφωση και το εκπαιδευτικό μέλλον των σπουδαστών στις εξετάσεις με υπευθυνότητα και ευσυνειδησία.

  αξιοποιεί την τεχνολογία και όποια άλλα μέσα είναι εφικτό, για να επιτύχει την αποτελεσματική εκπαίδευση και να διασφαλίσει την επιτυχία των υποψηφίων στις εξετάσεις για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Σπουδών (CambridgeMichigan, ESB, EuropalsoDelfDalf, Sorbonne, Goethe).

 διαμορφώνει συνθήκες διαρκούς επιμόρφωσης των καθηγητών.

  φροντίζει την εξατομικευμένη εκπαίδευση των μαθητών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις μαθητών και κηδεμόνων.

 βελτιώνει συνεχώς τη λειτουργία του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται και να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των μαθητών και κηδεμόνων.

 προσδιορίζει σαφώς τις προσδοκίες και ανάγκες του μαθητή - κηδεμόνος, για τους Ατομικούς Εκπαιδευτικούς Στόχους και να ελέγχει την πορεία ικανοποίησης τους. Να τηρεί δε όσα υπόσχεται.

 καταγράφει τα προβλήματα και να αξιολογεί τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Στόχους, ενώ παράλληλα λαμβάνει διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, όπου χρειαστεί.

Εκπρόσωπος του Κέντρου σε θέματα ποιότητας είναι η ΕΛΕΝΗ ΦΑΛΙΔΑ.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?