"Μ' όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις."  (Ελληνική παροιμία)

Για αυτό τον λόγο, οι καθηγητές μας είναι προσεκτικά επιλεγμένοι. Εκτός από τις πιστοποιημένες σπουδές τους και την άριστη γνώση της γλώσσας την οποία διδάσκουν, χαρακτηρίζονται από αγάπη και σεβασμό για τους μαθητές μας. Σκοπός όλων μας είναι με πολλή αγάπη να οδηγήσουμε τα παιδιά στον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουν να μάθουν Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά ευχάριστα και γρήγορα. 

 

"Μόνο όταν ο δάσκαλος γίνει μαθητής μπορεί να γίνει καλύτερος δάσκαλος" (Γιάννης Ψυχάρης) 

Όλοι μας οι καθηγητές παρακολουθούν τακτικά σεμινάρια επιμόρφωσης. Έτσι, καταφέρνουμε όχι μόνο να μαθαίνουμε καινούριες γνώσεις συνεχώς και να βελτιωνόμαστε, αλλά και να μπορούμε να διδάσκουμε με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας! 

 

"Η μεγαλύτερη επιτυχία για ένα δάσκαλο είναι να μπορεί να πει: Τα παιδιά τώρα δουλεύουν σαν να μην υπάρχω"  (Μαρία Μοντεσόρι) 

Η μέθοδος όλων μας είναι μαθητοκεντρική και με σεβασμό για την προσωπικότητα του κάθε μαθητή μας. Δεν βλέπουμε τους καθηγητές μας σαν στείρα πηγή γνώσεων και πληροφοριών, αλλά σαν έναν εμψυχωτή που ωθεί στα παιδιά να ανακαλύψουν μόνοι τους την γνώση, δημιουργώντας παράλληλα ευχάριστες αναμνήσεις! 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?