Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας βήμα προς βήμα

 

Τα πιστοποιητικά Αγγλικών Cambridge κάνουν την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ευχάριστη, αποτελεσματική και αποδοτική.

Τα πιστοποιητικά μας βασίζονται σε έρευνες σχετικά με την αποτελεσματική διδασκαλία και εκμάθηση. Παρακινούν άτομα όλων των ηλικιών και ικανοτήτων να μάθουν Αγγλικά και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στον πραγματικό κόσμο. Κάθε εξέταση εστιάζει σε ένα επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), βοηθώντας τους μαθητές να βελτιωθούν στον προφορικό και γραπτό λόγο, στην ανάγνωση και στην ακρόαση, βήμα προς βήμα.

Ανεξάρτητα από τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας, τα πιστοποιητικά Αγγλικών Cambridge είναι συνώνυμα της αριστείας. Χιλιάδες οργανισμοί παγκοσμίως τα αναγνωρίζουν και τα εμπιστεύονται.

Τα πιστοποιητικά Αγγλικών Cambridge έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η κάθε εξέταση να βασίζεται στις δεξιότητες που αποκτήσατε κατά το προηγούμενο επίπεδο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε πώς συνδέονται μεταξύ τους οι εξετάσεις μας, δημιουργώντας μια αποτελεσματική εμπειρία εκμάθησης.

Καθεμιά από τις εξετάσεις μας είναι προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να εδραιώσει τις δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στο προηγούμενο επίπεδο και να θέσει τις βάσεις για τα μελλοντικά βήματα.

 1. Pre A1 Starters

  Αυτή είναι η πρώτη από τις τρεις εξετάσεις που είναι ειδικά σχεδιασμένες για μικρούς μαθητές και που αποτελούν τα πρώτα βήματα των παιδιών στον κόσμο της εκμάθησης Αγγλικών.

 2. A1 Movers

  Πρόκειται για τη δεύτερη εξέταση για μικρούς μαθητές. Όλες οι εξετάσεις μας που απευθύνονται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας είναι διασκεδαστικές και βασίζονται σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τα παιδιά να μάθουν.

 3. A2 Flyers

  Αυτή είναι η τρίτη εξέταση που προσφέρουμε σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. Οι εξετάσεις αυτές ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των μικρών μαθητών και θέτουν τα θεμέλια για μια επιτυχημένη πορεία στην εκμάθηση Αγγλικών.

 4. A2 Key for Schools

  Το πιστοποιητικό αυτό βοηθάει τους μαθητές να χρησιμοποιούν τον απλό, καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά σε επίπεδο Α2 και αποτελεί τη συνέχεια του Α2 Flyers.

 5. B1 Preliminary for Schools

  Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό μέσου επιπέδου για μαθητές που είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιούν τον καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά.

 6. B2 First for Schools

  Το πιστοποιητικό αυτό είναι ιδανικό για να προετοιμαστείτε για υψηλότερου επιπέδου εξετάσεις και δείχνει ότι έχετε τις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζονται για να επικοινωνείτε με αυτοπεποίθηση σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.

  Το FCE, το Cambridge Lower όπως ήταν γνωστό, παλαιότερα, είναι σίγουρα οι πιο γνωστές εξετάσεις Αγγλικών στη χώρα μας. Το FCE είναι επίσης μια από τις παλαιότερες εξετάσεις Αγγλικών στον κόσμο (1913).

  Το Lower Cambridge (ή πιο σωστά το Cambridge English: First, όπως είναι η νεότερη ονομασία του πτυχίου), είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο στο επίπεδο B2 γνώσης στα Αγγλικά, με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και το ΑΣΕΠ, δηλαδή στην περιγραφή γνώσης Αγγλικών, «καλή γνώση». Αυτό σημαίνει ότι έχοντας FCE, χειρίζεστε καλά τα Αγγλικά, γραπτά και προφορικά, σε επαγγελματική ή εκπαιδευτική βάση. 

 7. C1 Advanced

  Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει ότι έχετε κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο στα Αγγλικά και είναι ιδανικό για να σας προετοιμάσει για το πανεπιστήμιο ή την επαγγελματική ζωή.

 8. C2 Proficiency

  Πρόκειται για το ανώτατο πιστοποιητικό που παρέχουμε το οποίο αποδεικνύει ότι έχετε επιτύχει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στα Αγγλικά.

   

  Περισσότερες πληροφορίες 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?