ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται σε υποψήφιους των εξετάσεων, επιπλέον των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών. 
Τι είδη εξετάσεων προσομοίωσης προσφέρονται;

Οι εξετάσεις προσομοίωσης περιλαμβάνουν διεξαγωγή των ακόλουθων εξετάσεων:

 • Cambridge First Certificate in English for Schools Oral exams
 • Camdridge First Certificate in English for Schools Written exams (Reading & Use of English, Listening, Writing)
 • ESB (all levels) Oral exams
 • ESB (all levels) Written exams (Listening, Reading, Use of English, Writing)
 • ECPE  Written exams (GCVR, Listening, Writing)
 • ECPE Oral exams 
 • Europalso (all levels) Written exams (LRU & Writing) 
 • οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για το οποίο γίνεται προετοιμασία στο σχολείο μας
Τι υλικά χρησιμοποιούνται κατά τις εξετάσεις προσομοίωσης;
 • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις προσομοίωσης είναι αυθεντικά θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών ή προτεινόμενα από τον εκάστοτε φορέα εξετάσεων. 
 • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις προσομοίωσης είναι ασφαλή και εμπιστευτικά, ακριβώς όπως οποιοδήποτε εξεταστικό υλικό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κανονικών εξετάσεων.
 • Τα απαντητικά φυλλάδια είναι ακριβή αντίγραφα με αυτά που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις. 
Πώς διεξάγονται οι εξετάσεις προσομοίωσης;

Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται στο Κέντρο μας ακριβώς όπως οι κανονικές εξετάσεις όσον αφορά σε όλες τις σχετικές διαδικασίες.

 • Η διάρκεια της κάθε εξέτασης (ή του κάθε επιμέρους part) είναι ακριβώς η ίδια με των κανονικών εξετάσεων. 
 • Οι οδηγίες που δίνονται στους υποψήφιους καθώς και η τήρησή τους είναι η ίδια με τις εξετάσεις. 
 • Οι θέσεις των συμμετεχόντων είναι προκαθορισμένες και παρουσιάζονται στους υποψηφίους όπως θα γίνει και την ημέρα των εξετάσεων.
Πότε και πού διεξάγονται οι εξετάσεις προσομοίωσης; Πόσο κοστίζουν;
 • Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε συμφωνία με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κανονικών εξετάσεων του κάθε φορέα.
 • Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται στο σχολείο μας, στις αίθουσες που γίνονται τα μαθήματα. 
 • Η υπηρεσία των εξετάσεων προσομοίωσης παρέχεται δωρεάν σε όλους τους μαθητές μας είτε αποφασίσουν να συμμετέχουν στις κανονικές εξετάσεις ή όχι. Είναι αναγκαία όμως η έγκυρη δήλωση συμμετοχής. 
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης;

Η συμμετοχή στις εξετάσεις προσομοίωσης είναι ανοιχτή για όλους τους μαθητές μας. 

Ποια είναι τα οφέλη για όσους μαθητές συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης;

Όσοι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης ωφελούνται ως εξής:

 • Εξοικειώνονται με την ισχύουσα δομή και το γενικό περιεχόμενο των ενοτήτων της κάθε εξέτασης.
 • Αποκομίζουν εμπειρία από συμμετοχή σε εξετάσεις προσομοίωσης υψηλών απαιτήσεων πριν συμμετάσχουν σε κανονικές εξετάσεις.   
 • Στις τελικές εξετάσεις είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τη διαδικασία των εξετάσεων και το μόνο στο οποίο πρέπει να επιστήσουν την προσοχή τους είναι η γλώσσα στην οποία εξετάζονται. 
 • Με τις εξετάσεις προσομοίωσης οι μαθητές εντοπίζουν τυχόν αδυναμίες τους (πχ διαχείριση χρόνου) και στο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμμετοχή τους στις κανονικές εξετάσεις γλωσσομάθειας μπορούν να τις ξεπεράσουν.
 • Οι μαθητές είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι για το επίπεδό τους και τις δυνατότητές τους και μέχρι τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις δουλεύουν για να πετύχουν. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις προσομοίωσης (ημερομηνίες διεξαγωγής, διάρκεια, δηλώσεις συμμετοχής κλπ) μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook : https://www.facebook.com/protypo2012/   ή να μας καλέσετε: 210 9925597

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?