Εξετάσεις Πανεπιστημίου του Michigan

Το Πανεπιστήμιο του Michigan

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψει κανείς ένα σπουδαίο Πανεπιστήμιο: πτυχιακά προγράμματα που έχουν λάβει υψηλές αξιολογήσεις, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, ερευνητικές εγκαταστάσεις και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο του Michigan, που χαρακτηρίζεται από όλα τα ανωτέρω, σταθερά κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επιχειρησιακοί αριθμοί του Πανεπιστημίου είναι εξίσου εντυπωσιακοί: 28 σχολές και κολέγια στην Πολιτεία του Michigan, 571 σημαντικά κτήρια, άνω των 8,5 εκατομμυρίων τίτλοι σε βιβλιοθήκες, άνω των 6000 μέλη διδακτικού προσωπικού, περίπου 58000 σπουδαστές (Φθινόπωρο 2010), άνω των 4 δις Ευρώ συνολικά έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες (2009-2010).

Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας

Η ανάπτυξη τεστ υψηλών προδιαγραφών προϋποθέτει εκτενή έρευνα, εξειδίκευση στις γλωσσικές δοκιμασίες και εξελιγμένη τεχνολογική υποδομή. Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας (ELI) του Πανεπιστημίου του Michigan έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση καθώς κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις εξετάσεις Αγγλικής και ανήκει σε ένα από τα Πανεπιστήμια με τη μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα στον κόσμο.

Ιδρύθηκε το 1941 και ήταν το πρώτο κέντρο στο είδος του στους τομείς της γλωσσικής έρευνας και εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. Σήμερα, με σταθερή προσήλωση στην ακαδημαϊκή υπεροχή, στην αυστηρή εφαρμογή των μεθόδων της επιστημονικής έρευνας και με σταθερή αφοσίωση στις αρχές της ισότητας και προσβασιμότητας, το ELI εξακολουθεί να αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα γλωσσικής διδασκαλίας, εκμάθησης και αξιολόγησης, έρευνας στο χώρο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και εκπαίδευσης  καθηγητών.

Cambridge Michigan Language Assessments

Το Φθινόπωρο του 2010, το Πανεπιστήμιο του Michigan και  το Πανεπιστήμιο του Cambridge, οργανισμοί με μακρά και διακεκριμένη ιστορία στη γλωσσική αξιολόγηση, διδασκαλία και έρευνα, σύναψαν συμφωνία συνεργασίας στο χώρο της ανάπτυξης γλωσσικών δοκιμασιών και δημιούργησαν  το νέο, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).

Το CaMLA έχει ως στόχο να προσφέρει πλήρες και δυναμικό σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ώστε να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς να καλύψουν τις ανάγκες τους στο χώρο της γλωσσικής αξιολόγησης.


Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan

ECCEΗ Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική.
ECPE

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί γλωσσικά, κειμενικά, κοινωνιογλωσσικά και πραγματολογικά στοιχεία της Αγγλικής. 

Το ECPE του Πανεπιστημίου του Michigan (Examination for the Certificate of Proficiency in English) είναι πλέον η πιο δημοφιλής εξέταση για την απόκτηση ενός πτυχίου αγγλικών, επιπέδου C2/Γ2 στην Ελλάδα. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hau.gr/?i=examinations.el.university-of-michigan-examinations

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?